Klimatska analiza mjeseca: Ekstremno topao listopad

Odstupanje srednje mjesečne temperature zraka za listopad 2023.

Odstupanja srednje temperature zraka u listopadu 2023. u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze se u rasponu od 2,8 °C (Komiža) do 4,6 °C (Bilogora, Ogulin). Temperatura zraka bila je značajno viša od prosjeka na svim postajama.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za listopad 2023. godine opisane su kategorijom ekstremno toplo za područje čitave Hrvatske.

Odstupanje količine oborine za listopad 2023.

Odstupanja količine oborine u listopadu 2023. godine u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze u rasponu od 26 % višegodišnjeg prosjeka u Dubrovniku (33,3 mm), do 217 % u Rijeci (444,9 mm). Analiza odstupanja količina oborine za kolovoz 2023. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na većini postaja bile ispod prosjeka.

Oborinske prilike u listopadu 2023. godine izražene percentilima detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: sušno (šira okolica Gradišta, Siska i Karlovca, dio otoka Hvara, otoci Vis, Korčula i Lastovo, dio južne Dalmacije), normalno (veći dio Hrvatske), kišno (dio Gorskog kotara i Istre) i vrlo kišno (okolica Parga i Rijeke). DHMZ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com