Sinoptička situacija

Sinoptička meteorologija je grana meteorologije koja se bavi analizom i prognozom vremena na temelju prizemnih i visinskih podataka o stanju atmosfere na širem području. Osnova je sinoptičke meteorologije uporaba podataka o vremenu koji su dobiveni istodobnim mjerenjem i opažanjem sa širokoga područja neke države, kontinenta, pa i cijeloga planeta.

Trenutna sinoptička situacija u Europi

Trenutna sinoptička situacija u regiji

Fronte i ciklone

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com