Temperatura mora

Temperatura mora i boćate vode donjeg toka rijeke Krke dobiveni su mjerenjem automatskih sondi i bova u sklopu Šibenik Metea. Interval mjerenja ovisno o lokaciji iznosi od 1 do 15 minuta. Uređaji se postavljaju prema standardu za mjerenje temperature mora i voda i to na mjestu gdje dubina nije manja od 1.8m, a osjetnik je potopljen na dubini od 0.5m do 30cm.

Opis, stanje i visina valova dobiveni su korištenjem Beaufortove i Douglasave skale na osnovu podataka dobivenih mjerenjem vjetra na AMP u sklopu Šibenik Meteo na lokacijama gdje se nalaze sonde i bove.

Temperatura mora DHMZ postaje

Postaja
07h
08h
11h
14h
15h
17h
Božava
19
Crikvenica
19.7
19.2
Dubrovnik
20.5
20.3
Hvar
19
Komiža
19
Krk
19
Malinska
19.9
19.7
Mali Lošinj*
Mljet-otvoreno more*
Mljet-Veliko jezero
20.9
20.9
Mljet-Malo jezero*
Opatija
18.5
18.3
Pula
21
Rab
20
Rovinj-Sv.Ivan n/p
18
Split
20
Šibenik
20
Zadar
19.1
19.1
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com