Temperatura mora

Temperatura mora i boćate vode donjeg toka rijeke Krke dobiveni su mjerenjem automatskih sondi i bova u sklopu Šibenik Metea. Interval mjerenja ovisno o lokaciji iznosi od 1 do 15 minuta. Uređaji se postavljaju prema standardu za mjerenje temperature mora i voda i to na mjestu gdje dubina nije manja od 1.8m, a osjetnik je potopljen na dubini od 0.5m do 30cm.

Opis, stanje i visina valova dobiveni su korištenjem Beaufortove i Douglasave skale na osnovu podataka dobivenih mjerenjem vjetra na AMP u sklopu Šibenik Meteo na lokacijama gdje se nalaze sonde i bove.

Temperatura mora DHMZ postaje

Postaja
07h
08h
11h
14h
15h
17h
Božava
21
22
Crikvenica
19.4
19.4
19.3
19.0
19.3
19.2
Dubrovnik
21.1
21.0
21.2
21.4
21.5
21.8
Hvar
22
22
22
Komiža
20
20
20
Krk
20
21
Malinska
19.9
20.0
20.0
20.0
20.0
20.1
Mali Lošinj
21.5
21.5
21.6
21.8
21.8
21.8
Mljet-otvoreno more
21.5
21.5
21.6
21.6
21.7
21.7
Mljet-Veliko jezero
22.4
22.4
22.6
22.6
22.6
22.6
Mljet-Malo jezero
21.8
21.8
21.8
22.0
22.0
22.1
Opatija
18.4
18.2
18.5
18.3
18.0
18.3
Pula
21
Rab
20
20
Rovinj-Sv.Ivan n/p
21
Split
21
21
Šibenik
21
22
Zadar
20.4
20.3
20.4
20.6
20.6
20.7
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com