Temperatura mora

Automatska bova za mjerenje temperature mora – Šibenik Meteo
Komunikacijski sklop za primanje podataka sa bove i slanje na server

Temperatura mora i boćate vode donjeg toka rijeke Krke dobiveni su mjerenjem automatskih sondi i bova u sklopu Šibenik Metea. Interval mjerenja ovisno o lokaciji iznosi od 1 do 15 minuta. Uređaji se postavljaju prema standardu za mjerenje temperature mora i voda i to na mjestu gdje dubina nije manja od 1.8m, a osjetnik je potopljen na dubini od 0.5m do 30cm.

Opis, stanje i visina valova dobiveni su korištenjem Beaufortove i Douglasave skale na osnovu podataka dobivenih mjerenjem vjetra na AMP u sklopu Šibenik Meteo na lokacijama gdje se nalaze sonde i bove.

Temperatura mora DHMZ postaje

Postaja
07h
08h
11h
14h
15h
17h
Božava
23
Crikvenica
22.6
22.5
Dubrovnik
22.5
22.6
Hvar
24
Komiža
24
Krk
23
Malinska
23.1
23.0
Mali Lošinj
23.9
24.0
Mljet-otvoreno more
24.4
24.4
Mljet-Veliko jezero
25.4
25.4
Mljet-Malo jezero
25.3
25.3
Opatija*
Pula
25
Rab
24
Rovinj-Sv.Ivan n/p
24
Split
24
Šibenik
23
Zadar
23.3
23.0

Temperature mora Jadran i srednje Sredozemlje

Izvor: Wetteronline
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com