Kvaliteta zraka – Air quality

Senzori odobreni od strane američke agencije AQMD

Metodologija

Kvaliteta zraka dobivena je mjerenjem prosječne količine lebdećih čestica u zraku – PM 2.5, prema standardu EU EEA.

DobroPrihvatljivoUmjereno
Good FairModerate
0 – 10 10 – 20 20 – 25
Loše Vrlo loše Izuzetno loše
Poor Very poor Extremely poor
25 – 50 50 – 75 >75

Zdravstvene poruke


AQI

Opća populacija
0-10Kvaliteta zraka je dobra.
Uživajte u svojim svakodnevnim
aktivnostima na otvorenom.
10-20Uživajte u svojim svakodnevnim
aktivnostima na otvorenom.
20-25Uživajte u svojim svakodnevnim
aktivnostima na otvorenom.
25-50Razmislite o smanjenju
intenzivnih aktivnosti na
otvorenom ukoliko
osjetite simptome poput
nadražaja očiju, kašlja ili
grlobolje.
50-75Razmislite o smanjenju
intenzivnih aktivnosti na
otvorenom ako osjetite
simptome poput
nadražaja očiju, kašlja ili
grlobolje.
>75Smanjite fizičke
aktivnosti
na otvorenom.
AQI

Osjetljive skupine građana
0-10Kvaliteta zraka je dobra.
Uživajte u svojim
svakodnevnim
aktivnostima na otvorenom.
10-20Uživajte u svojim svakodnevnim
aktivnostima na otvorenom.
20-25 Razmislite o smanjenju
intenzivnih aktivnosti na
otvorenom, ukoliko
osjetite simptome.
25-50 Razmislite o smanjenju
tjelesnih aktivnosti, osobito
na otvorenom,
posebno ukoliko osjetite
simptome.
50-75 Smanjite fizičke aktivnosti,
osobito na otvorenom,
posebno ukoliko osjetite simptome.
>75 Izbjegavajte fizičke aktivnosti
na otvorenom.

Projekt sufinanciran sredstvima HEP-a, Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com