Klimatska analiza pokazala da je kolovoz bio vrlo kišovit

Klimatolozi DHMZ-a napravili su klimatsku analizu mjeseca kolovoza, a obrađeni podaci pokazuju znatna odstupanja od višegodišnjih prosjeka i to ponajviše po pitanju oborina koje su osobito izdašne bile u obalnom dijelu zemlje.

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA KOLOVOZ 2023.

Odstupanja srednje temperature zraka u kolovozuu 2023. u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze se u rasponu od 0,1 °C (Makarska) do 1,4 °C (Bilogora). Temperatura zraka bila je viša od prosjeka na svim postajama.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za kolovoz 2023. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (veći dio Hrvatske izuzev istočne Hrvatske, šireg područja Bilogore i Zadra, okolice Hvara i šireg dubrovačkog područja) i toplo (istočna Hrvatska, šire područje Bilogore i Zadra, okolica Hvara i šire dubrovačko područje).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA KOLOVOZ 2023.

Odstupanja količine oborine u kolovozu 2023. godine u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze u rasponu od 62 % višegodišnjeg prosjeka na postaji Gradište (35,4 mm), do 407 % na postaji Split-Marjan (128,9 mm). Analiza odstupanja količina oborine za kolovoz 2023. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na većini postaja bile iznad prosjeka.

Oborinske prilike u kolovozu 2023. godine izražene percentilima detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: normalno ((istočna i veći dio središnje Hrvatske, šire područje Ploča), kišno (okolica Bjelovara i Zagreba, manji dio središnje Hrvatske, znatan dio gorske Hrvatske, Istra, dio sjeverne Dalmacije, dio srednje Dalmacije, južna Dalmacija), vrlo kišno (dijelovi gorske Hrvatske, Kvarnera, sjeverne i srednje Dalmacije) i ekstremno kišno (šire riječko područje sa zaleđem, okolica Malog Lošinja).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com