Bilice dobile sondu za mjerenje temperature vode

Nastavljamo sa izgradnjom naše mreže automatskih sondi za mjerenje temperature mora i bočatog dijela donjeg toka Krke i nakon Zlarina gdje je postavljena u petak tijekom vikenda još jedna je potopljena na Prokljanskom jezeru u mjestu Bilice-Vruljama.

Sonda je postavljena prema propisanim standardima za mjerenje temperature vode i u prosjeku radio signal sa izmjerenim vrijednostima na server pošalje svakih 5 minuta, a temperature se mogu pratiti na ovom linku.

Osim temperature vode dostupan je i opis trenutnog stanja vode na Prokljanu koji je dobiven korištenjem Beaufortove i Douglasave skale na osnovu podataka dobivenih mjerenjem brzine vjetra izmjerenog automatskom meteorološkom postajom u realnom vremenu.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com