Uključen LED display na plaži Rezalište

Na najvećoj gradskoj plaži uključen je LED display koji kupačima omogućuje uvid u trenutne meteorološke parametre kao što su temperatura, vlažnost i tlak zraka, smjer i brzina vjetra, dnevna količina oborina te podatke s dodatnih senzora za mjerenje visine UV indexa i temperature mora.

Podaci su dobiveni mjerenjem automatske meteorološke postaje instalirane na samoj lokaciji kao i sonde za mjerenje temperature mora, a obnavljaju se svakih 5 minuta.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com