Kontrola kvalitete zraka u funkciji očuvanja zdravlja građana

Ovim projektom kojeg je dijelom sufinacirao HEP, Šibensko-kninska županija i Grad Šibenik u sklopu doniranja udruga kroz program “Svjetlo na zajedničkom putu” Šibenik dobiva prvo sustavno mjerenje kvalitete zraka.

Instalacijom mreže senzora koji mjere lebdeće čestice u zraku došli smo do uvida u njihovu koncentraciju ovisno o dobu dana, godine, intenzitetu prometa ili rada industrijskih pogona, a sve opet u ovisnosti o trenutnim vremenskim prilikama. Na osnovu mjerenja u realnom vremenu ranjive skupine građana mogu planirati svoje aktivnosti na otvorenom.

Montažom opreme na tri lokacije u Šibeniku, na Šubićevcu, Njivicama i kod Cvjetnog doma na Vidicima, te na Brodarici, u realnom vremenu omogućeno je praćenje koncentracije lebdećih čestica u zraku PM 1, 2.5 i 10 mikrona na temelju kojega se prema standardu European Environment Agency izračunava visina AQI indeksa.

Senzor kvalitete zraka na Brodarici

Lebdeće čestice između 1 i 2.5 mikrona, na osnovu kojih se primarno izračunava indeks kvalitete zraka, spadaju u kategoriju najopasnijih po ljudsko zdravlje. Nastaju izgaranjem peći i grijanjem na razna kruta goriva, iz dimnjaka industrijskih pogona i termoelektrana, iz ispušnih plinova vozila i brodova ali primjerice i pri šumskim požarima što je nažalost ljeti kod nas česta pojava. Opasnije su od lebdećih čestica 10 mikrona jer zbog manje veličine dublje prodiru u pluća pa i u krvotok čovjeka. Čestice od 10 mikrona nastaju kao prašina od cesta, rudnika, kamenoloma, gradilišta i kao takva može izazvati iritaciju očiju, nosa i grla.

Europski indeks kvalitete zraka omogućava bolje razumijevanje trenutnog stanja kvalitete zraka u mjestu u kojem živimo, radimo ili kamo putujemo. Od 2017 godine EEA je odredila na osnovu izmjerenih parametara šest stanja kvalitete zraka: dobro, prihvatljivo, umjereno, loše, vrlo loše i izuzetno loše, a shodno izmjerenim vrijednostima napravljene su zdrastvene preporuke za opću i osjetljivu populaciju.

Do sada je za potrebe godišnjih izvještaja kvalitete zraka u našoj županiji vršeno povremeno mjerenje ovlaštenih labaratorija pri čemu se osim prisutnosti lebdećih čestica mjerila i koncentracija određenih plinova u zraku.

Projekt udruge nastavlja se novim instalacijama koje će se realizirati u skoro vrijeme, a osim u Šibeniku u planu nam je opremu postaviti u Drnišu i Rogoznici.

Senzor kvalitete zraka instaliran u Njivicama
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com