Održana redovna i izborna skupština udruge

ZAPISNIK

20.02.2023. s početkom u 18:00 sati u Vodicama je održana redovna i izborna skupština Udruge Šibenik Meteo – motrenje i prognoziranje vremena.

Uz nazočne članove i prijatelje udruge sjednicu je vodio predsjednik Udruge Darko Begić koji je pozdravio sve nazočne i za sjednicu predlažio sljedeće točke:

DNEVNOG REDA

  1. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika Skupštine,
  2. Izvješće o dosadašnjoj aktivnosti Udruge,
  3. Program rada i Finacijski plan Udruge za 2023. godinu,
  4. Izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika udruge, likvidatora
  5. Druženje.

Točka 1. Izbor zapisničara

Na prijedlog predsjednika za zapisničara jednoglasno je izabrana Katarina Gović, a za ovjerovitelja jednoglasno je izabran Marin Brajković.

Točka 2. Izvješće o dosadašnjoj aktivnosti Udruge

U protekloj godini Udruga je nastavila kontinuirani rad i razvoj zacrtan programom razvoja iz prethodnih godina.Radilose na postavljanju novih automatskih meteoroloških postaja i sonda za mjerenje temperature mora, panoramskih kamera kao i na održavanju postojećih sustava,  administriranju na portalu i društvenim stranicama udrugete surađivalo sa udrugama, institucijama, javnim službama i medijima.

U 2022 godini Udruga je ostvarila prihod od 159.350,12kn, a rashod je iznosio 143.337,31kn. Udruga je godinu završila pozitivno sa dobiti od 16.012,81kn što su članovi podržali uz naznaku da udruga treba i dalje raditi na povećanju redovnih sredstava koji će udrugi dati dugoročnu stabilnost i omogućiti razvoj novih projekata.

Točka 3. Program rada i Financijski plan Udruge za 2023. godinu

U narednoj godini planira se nastavak razvijanja mreže AMP, panoramskih kamera i senzora na području županije i širepri tom gledajući da se sustavom AMP-ova i kamera pokriju prostori gdje još nema instaliranih sustava. Razvijati će se suradnja sa lokalnim tijelima, turističkim zajednicama, školama, srodnim udrugama te privrednim subjektim..Pristupiti će se amortizaciji postojećih sustava, pisanju projekata okrenutih fondovima države i EU.

Točka 3. Izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika udruge, likvidatora

U 2023 godini završavaju mandati uprave koja je vodila udrugu u prethodne četri godine. Presjedavajući je donio prijedlog da se na ovoj sjednici bira novo vodstvo koju je većina prihvatila.

Članovi su predložili da vodstvo ostane i dalje isto i to:

  • Predsjednik: Darko Begić,
  • Zamjenik predsjednika: Denis Brlas,
  • Tajnik: Jure Ivić
  • Likvidator: Katarina Gović

Skupština je je jednoglasno izabrala novo vodstvo čiji mandati započinju danom prestanka sadašnjih, odnosno od  17.03.2023.

Odlukom članova skupštine za predsjednika Udruge izabran je Darko Begić, za zamjenika Denis Brlas, za tajnika Jure Ivić, za likvidatora Katarina Gović.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com