Plutačom kod Blitvenice DHMZ usidrio svih pet predviđenih na Jadranu

I posljednja, peta po redu, meteorološko-oceanografska plutača Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) postavljena je u petak, 15. srpnja 2022., na lokaciji blizu svjetionika Blitvenica, nedaleko otoka Žirje, u šibenskom arhipelagu. Time je završena izgradnja državne mreže meteorološko-oceanografskih plutača koja predstavlja važan segment DHMZ-ovog strateškog projekta METMONIC kojim se modernizira meteorološka motriteljska mreža u Republici Hrvatskoj, javlja DHMZ.

Projektom METMONIC, pored modernizacije prizemnih meteoroloških postaja, uspostave daljinskih sustava mjerenja, posebice sustava meteoroloških radara, usidreno je na području teritorijalnih voda Republike Hrvatske ukupno pet meteorološko-oceanografskih plutača koje će osigurati pouzdane podatke o stanju atmosfere i mora na području Jadrana. To će značajno doprinijeti sigurnosti života, pomorskog prometa i aktivnosti na moru te će biti važna podrška sustavu pravovremenog upozorenja na opasne vremenske prilike.

Nakon Visa, Palagruže, Molunata, Kvarnera, posljednja plutača postavljena je na lokaciji Blitvenica koja je ujedno bila jedna od najzahtjevnijih zbog sidrenja na strmom dnu i na najvećoj dubini od 211 m što predstavlja rekord u sidrenju na hrvatskom dijelu Jadrana. Nakon sidrenja plutača slijedi period testnog rada (cca. 12 mjeseci) nakon kojeg će uspostavljena mreža meteorološko-oceanografskih plutača omogućiti DHMZ-u prikupljanje važnih meteoroloških i oceanografskih podatka na otvorenom moru. Podaci s plutača bit će dostupni korisnicima putem Centralne integracijske platforme koja se također razvija unutar METMONIC projekta. Plutače, koje predstavljaju samostalni objekt na moru, na sebi nose sustave za mjerenja meteoroloških parametra, površinskih i dubinskih oceanografskih parametara, te pomorsku navigaciju, električno napajanje i telekomunikacije. Na plutačama su instalirani dualni meteorološki senzori, valomjeri površinskih valova mora te strujomjeri koji sondiraju morske struje do dubina 150 m.

Foto: DHMZ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com