U roku od pet godina svi moraju biti zaštićeni sustavima ranog upozorenja

Prema ambicioznom novom cilju kojeg su objavili Ujedinjeni narodi (UN), u roku od pet godina svi na Zemlji trebali bi biti zaštićeni od sve ekstremnijih vremenskih pojava i klimatskih promjena sustavima ranog upozorenja, stoji u priopćenju DHMZ.

Glavni tajnik UN-a António Guterres zadužio je Svjetsku meteorološku organizaciju (WMO) da povede rad na akcijskom planu za ostvarenje tog cilja te da taj plan predstavi na sljedećoj klimatskoj konferenciji UN-a, koja će se održati u studenom u Egiptu.

To je objavio na Svjetski meteorološki dan, koji se obilježava 23. ožujka, a ove je godine njegova tema bila Rano upozorenje i djelovanje.

Klimatske promjene uzrokovane ljudskim aktivnostima sada uzrokuju štete u svim regijama. U najnovijem izvješću Međuvladinog panela o klimatskim promjenama iznose se pojedinosti o stradanjima koja se već događaju. Učestalost i intenzitet ekstremnih vremenskih događaja dodatno će se povećavati sa svakim povećanjem globalne temperature, rekao je g. Guterres.

Moramo u jednakoj mjeri ulagati u prilagodbu klimatskim promjenama i otpornost na te promjene. To uključuje informacije koje nam omogućuju da predvidimo oluje, toplinske valove, poplave i suše, rekao je čelnik UN-a.

Međutim, trećina svjetskog stanovništva, uglavnom u najslabije razvijenim zemljama i malim otočnim zemljama u razvoju, još nije obuhvaćena sustavima ranog upozorenja.  U Africi je situacija još gora: čak 60 posto stanovništva nije obuhvaćeno!

To je nedopustivo, posebno jer će se klimatski utjecaji sigurno pogoršavati, rekao je g. Guterres.

Rana upozorenja i rano djelovanje spašavaju živote. Stoga danas objavljujem da će Ujedinjeni narodi predvoditi novo djelovanje kojim će se osigurati da svaki stanovnik Zemlje u roku od pet godina bude zaštićen sustavima ranog upozorenja.  Zamolio sam Svjetsku meteorološku organizaciju da povede ta nastojanja i da na sljedećoj klimatskoj konferenciji UN-a koja će se održati kasnije ove godine u Egiptu predstavi akcijski plan, rekao je g. Guterres u video poruci povodom svečanog obilježavanja Svjetskog meteorološkog dana.

Moramo svima poboljšati mogućnost predviđanja i izgraditi njihove kapacitete za djelovanje. Želio bih da ovog Svjetskog meteorološkog dana prepoznamo vrijednost ranih upozorenja i ranog djelovanja kao ključnih instrumenata za smanjenje rizika od katastrofa i potporu prilagodbi klimatskim promjenama.

Posljedice klimatskih promjena već su vrlo vidljive u obliku povećanog broja ekstremnih vremenskih pojava u svim dijelovima svijeta. Svjedočimo intenzivnijim toplinskim valovima, sušama i šumskim požarima. U atmosferi je više vodene pare, što dovodi do ekstremnih količina oborine i smrtonosnih poplava. Zagrijavanje oceana dovodi do snažnijih tropskih oluja, čije su posljedice još razornije zbog podizanja razine mora.

U proteklih 50 godina (1970.–2019.) u prosjeku je gotovo svakog dana zabilježena jedna katastrofa povezana s vremenom, klimom ili vodama. One su u prosjeku odnijele 115 života i prouzročile gubitke u vrijednosti od 202 milijuna američkih dolara dnevno, navodi se u izvješću WMO-a o statistikama katastrofa iz 2021.

Broj zabilježenih katastrofa upeterostručio se u tom pedesetogodišnjem razdoblju, čemu su doprinijele klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem i ekstremniji vremenski događaji, kao i bolje izvješćivanje.

Zahvaljujući boljim upozorenjima, broj izgubljenih života u istom se razdoblju gotovo trostruko smanjio zahvaljujući boljim vremenskim prognozama te proaktivnom i koordiniranom upravljanju katastrofama.

Sve veći broj katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama ugrožava provedbu velikog broja ciljeva održivog razvoja. Uz ključnu važnost ublažavanja klimatskih promjena, sve je važnije ulagati u prilagodbu tim promjenama. Jedan od najviših povrata ulaganja postiže se poboljšanjem usluga ranog upozorenja povezanih s vremenom, vodama i klimom te s njima povezane infrastrukture za opažanja. U idućih pet godina potrebno je uložiti 1,5 milijardi američkih dolara u poboljšanje kvalitete usluga i s njima povezane infrastrukture, posebno u najslabije razvijenim zemljama i malim otočnim zemljama u razvoju, rekao je glavni tajnik WMO-a, prof. Petteri Taalas.

Što je sustav ranog upozorenja?

Sustav ranog upozorenja za poplave, suše, toplinske valove ili oluje je integrirani sustav koji upozorava ljude da se približava opasna vremenska pojava te ih informira o tome kako vlade, zajednice i pojedinci mogu djelovati kako bi njezine posljedice sveli na najmanju moguću mjeru. 

Ti sustavi omogućuju nam da u stvarnom vremenu pratimo atmosferske uvjete na kopnu i moru te da učinkovito predvidimo buduće vremenske i klimatske događaje s pomoću naprednih računalnih numeričkih modela. Cilj je razumjeti koje bi rizike oluje koje se mogu predvidjeti mogle izazvati u području koje će pogoditi, a koji se mogu razlikovati ovisno o tome radi li se o gradu ili ruralnom području, odnosno radi li se o polarnoj, obalnoj ili planinskoj regiji. Sustavi ranog upozorenja moraju uključivati dogovorene planove odgovora za vlade, zajednice i stanovnike kako bi se očekivani utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru. Sveobuhvatni sustav ranog upozorenja mora obuhvaćati i pouke izvučene iz prošlih događaja radi kontinuiranog unapređenja odgovora prije budućih opasnosti povezanih s vremenom, klimom, vodama i okolišem. 

Rana upozorenja djeluju

U važnom izvješću iz 2019. Globalne komisije za prilagodbu naslovljenom Prilagodimo se odmah (Adapt Now) utvrđeno je da se ulaganjima u sustave ranog upozorenja ostvaruje više nego deseterostruki povrat, veći od povrata ostvarenog ulaganjima u bilo koju drugu mjeru prilagodbe obuhvaćenu izvješćem.

U izvješću se također utvrđuje da se upozorenjem na predstojeću oluju ili toplinski val izdanim samo 24 h unaprijed može smanjiti šteta koju će oni uzrokovati za 30 % te da bi se ulaganjem 800 milijuna američkih dolara u takve sustave u zemljama u razvoju izbjegli gubici u vrijednosti od 3-16 milijardi američkih dolara godišnje.

Pa ipak, iako je poznato da se ulaganjima u te sustave mogu ostvariti velike prednosti, svaki treći stanovnik svijeta još nije obuhvaćen uslugama ranog upozorenja, a u Africi je postotak stanovnika koji nisu njima obuhvaćeni gotovo dvostruko veći. Najranjivije stanoništvo je najugroženije.

U Klimatskom paktu iz Glasgowa (dogovorenom na Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama COP26, održanoj u studenom 2021.) naglašava se da je nužno hitno povećati djelovanja kako bi se ojačali kapaciteti za prilagodbu, ojačala otpornost i smanjila osjetljivost na klimatske promjene. Također se poziva razvijene zemlje da hitno i u znatnoj mjeri povećaju financiranje povezano s klimatskim djelovanjem, transfer tehnologije i izgradnju kapaciteta za prilagodbu.

Vlada Ujedinjene Kraljevine, koja je predsjedala konferencijom COP26, te egipatska vlada, koja će predsjedati konferencijom COP27 u Sharm-El-Sheikhu, nedavno su ponovno pozvale razvijene zemlje da ispoštuju svoju obvezu da će najmanje udvostručiti financiranje za prilagodbu klimatskim promjenama za zemlje u razvoju do 2025. s ciljem postizanja ravnoteže između financiranja prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja tih promjena.

Ambasadori Ujedinjene Kraljevine i Egipta govorit će na svečanom obilježavanju Svjetskog meteorološkog dana, uključujući panele na visokoj razini na kojima će govornici ilustrirati potrebu za ranim upozorenjima i ranim djelovanjem te uspjeh koji se njima ostvaruje.

Sinergije i partnerstva

WMO će predvoditi nastojanja da se postigne univerzalna obuhvaćenost uslugama ranog upozorenja u bliskoj suradnji s ključnim partnerima kao kolektivan doprinos globalnim nastojanjima za prilagodbu klimatskim promjenama.

Nastojat će uvesti opažanje u područja koja nisu njime obuhvaćena, proširiti kapacitete svih zemalja za izdavanje upozorenja prije katastrofa i istovremeno povećati njihov kapacitet za djelovanje na temelju tih upozorenja te za uključiv i pristupačan odgovor usmjeren na ljude.  

Nakon najave g. Guterresa, WMO će okupiti ključne agencije, zemlje i skupine koje već rade na razvoju kapaciteta za hidrometeorološka rana upozorenja temeljena na informacijama o rizicima te nadograđivati izvrsne napore koji su već u tijeku i izraditi globalni plan do konferencije COP27. Prevladavanje nedostataka u sustavima ranog upozorenja iziskivat će doprinose dionika iz cijelog lanca vrijednosti od ranog upozorenja do ranog djelovanja.

Novim planom nadograđuju se postojeći kapaciteti i partnerstva WMO-a, uključujući:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com